Foto Amstelronde
Logo Amstelronde

Goed onderwijs voor ieder kind

Ieder kind verdient het beste onderwijs en de ondersteuning en uitdaging die het best bij hem of haar past. En het liefst op een school in de buurt. Dat noemen we passend onderwijs. Dit is vastgelegd in de Wet Passend Onderwijs, 2014.
Elke school heeft sindsdien een zorgplicht. Dat betekent dat de school elk kind onderwijs moet bieden dat bij dat kind past. Dat kan op de eigen school zijn, maar soms is een andere basisschool of een school voor speciaal (basis)onderwijs meer geschikt.  Lees meer