Succesverhalen in passend onderwijs – Op hun plek!

Dankzij passend onderwijs zijn twee leerlingen met ci helemaal thuis op basisschool De Cirkel.

Basisschool De Cirkel heeft twee leerlingen met ci: Krijn (8) in groep 5 en Maya (5) in groep 2. Zij zijn hier helemaal op hun plek dankzij echt passend onderwijs. De Cirkel had al eerder goede ervaringen met een leerling met een ci. Dat was ook een reden waarom de ouders van Krijn voor De Cirkel kozen. “En omdat het direct klikte. De school straalt uit dat alle kinderen welkom zijn.”
(met een cochleair implantaat kunnen dove kinderen horen)

Communicatie belangrijkste bij passend onderwijs

Bij passend onderwijs komt soms veel kijken. Voor de kinderen met ci moet veel geregeld worden. Maar het belangrijkste is de communicatie en informatie-uitwisseling tussen school, leerkracht, intern begeleider, ambulant begeleider en de ouders. De intern begeleider speelt een belangrijke rol bij goed contact tussen alle betrokken partijen. IB’er Marieke Vernooij: “Juist omdat alle kinderen anders zijn en ook alle ouders anders zijn. En omdat aandachtspunten verschillen en ook de behoefte aan ondersteuning moet je daar open met elkaar over praten. Passend onderwijs maak je samen!”

Lees meer over dit succesverhaal >>


Themabijeenkomsten

Je kunt hieronder inschrijven voor onze periodieke themabijeenkomsten:

button-aanmelden