Goed onderwijs voor ieder kind

Ieder kind verdient het beste onderwijs en de ondersteuning die het nodig heeft, het liefst op een school in de buurt. Dat is wat we met passend onderwijs voor ogen hebben. De nieuwe wet maakt het organiseren van extra ondersteuning  eenvoudiger, sneller en effectiever. In samenwerkingsverband Amstelronde werken scholen en hun schoolbesturen intensief samen om dit mogelijk te maken.

Amstelronde werkt aan passend onderwijs voor alle kinderen van vier tot twaalf jaar in de gemeenten Aalsmeer, Amstelveen, Ouder-Amstel en Uithoorn. Op deze site kunt u lezen hoe scholen (extra) ondersteuning organiseren en welke plannen en ontwikkelingen er zijn.

Kern van passend onderwijs

  • Scholen in de regio werken samen om alle leerlingen de beste onderwijsplek te bieden.
  • Het speciaal onderwijs blijft gewoon bestaan voor leerlingen die dat echt nodig hebben.
  • Scholen kijken naar wat een leerling w√©l kan, het liefst in het regulier onderwijs.
  • Er zijn geen bezuinigingen op extra ondersteuning aan leerlingen.

button-aanmelden